Điều khoản sử dụng

Khi bạn truy cập vào website Mayphuocthinh.com nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản dưới đây. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Quy định và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

Thương hiệu và bản quyền

Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ nội dung nào của website này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm chúng tôi sẽ khởi kiện vụ việc ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

Quyền pháp lý

Trong mọi trường hợp, chúng tôi dựa trên các điều khoản về luật thương hiệu và bản quyền bởi luật pháp Việt Nam để khiếu nại, thưa kiện những vi phạm.

Quyền sở hữu và điều hành

Website: Mayphuocthinh.com thuộc quyền sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Đầu Tư và Sản Xuất Phước Thịnh Corp.

Quy định về hợp tác và đối tác

Tất cả các đối tác của Mayphuocthinh.com phải tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận, cam kết về việc sử dụng các nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của website: Mayphuocthinh.com và không được chuyển nhượng, mua bán, trao đổi, sử dụng cho người khác khi không được sự cho phép bởi Phước Thịnh Corp.